Aktuální informace v hygieně vody - převařování pitné vody

 

Převařování pitné vody jako jeden z nástrojů ochrany veřejného zdraví (metodické doporučení SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu)

 

Informace pro veřejnost: převařování pitné vody (doporučení SZÚ - Národního referenčního centra pro pitnou vodu)