Výrobky pro děti do 3 let věku - povinnosti výrobců

 

háčkovaná čepička

 

Výrobce výrobků pro děti ve věku do 3 let je povinen v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. - § 26 odst. 1 písm. a) a písm. b) zajistit, aby jím vyráběné výrobky byly při uvedení na trh bezpečné, rovněž je povinen vést o tom dokumentaci.


Výrobky pro děti do 3 let musí být vyráběny pouze z atestovaných materiálů. Pokud materiály nejsou atestované, je výrobce povinen zařídit si  testování finálního výrobku sám. Konkrétní požadavky na hodnocení a zkoušení finálních výrobků pro děti ve věku do 3 let (také jednotlivých materiálů, které mohou být k výrobě použity) stanoví vyhláška č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku do 3 let.

 

Dále má výrobce povinnost zajistit, v souladu s § 26 odst. 1 písm. d) zákona č. 258/2000 Sb. ve spojení s § 4  vyhlášky č. 84/2001Sb.:

 

  • značení - aby výrobky při uvedení na trh byly označeny náležitostmi uvedenými v § 4 vyhlášky
  • písemné prohlášení osvědčující, že výrobky splňují hygienické požadavky stanovené uvedenou vyhláškou; toto prohlášení musí být k dispozici na všech úrovních obchodní činnosti mimo prodej výrobků spotřebiteli

 

V případě jakýchkoliv dalších dotazů nebo nejasností ohledně zamýšlené výroby, kontaktujte telefonicky nebo emailem pracovníky oddělení hygieny předmětů běžného užívání - viz kontakty.