Rodinné domy, bytové domy

 

Posouzení staveb pro trvalé bydlení

 

Žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro umístění stavby

 

Žádost o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci

 

Žádost o vydání závazného stanoviska k dokumentaci pro umístění stavby a k projektové dokumentaci

 

Příloha k žádosti o vydání závazného stanoviska k projektové dokumentaci stavby (týká se pouze staveb, kde nově vznikají obytné místnosti)

  • Formulář - nepovinný souhrnný materiál, který zahrnuje požadavky vyplývající z platné právní úpravy a meziresortního metodického usměrnění pro postup orgánů státní správy při aplikaci § 77 zákona č. 258/2000 Sb., a může doplnit předkládanou projektovou dokumentaci stavby.
  • Komentář k formuláři - vysvětlení k obsahové části "Formuláře"

 

Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí - Věstník MZ ČR č. 11/2017 ze dne 18. 10. 2017