Opatření k zamezení šíření virové hepatitidy typu A (dále "VHA") na Jičínsku

 

Aktualizace tiskové zprávy, 21. září 2016, 9:20 hodin


KHS eviduje aktuálně jeden další případ onemocnění VHA u dítěte, které se zúčastnilo inkriminovaného srpnového tábora, celkem tedy onemocnělo v této souvislosti 7 osob. Ve všech případech se jedná o účastníky tábora, kteří zde pobývali po celou dobu jeho konání. Možnost, že někdo z osob, které byly na táboře, onemocní, bude existovat až do konce září, nicméně jejich počet nebude nikdy vyjadřovat jakékoliv šíření infekce. Ohrazujeme se tímto proti některým výrokům v článcích redaktorky Jičínského deníku Pavly Franzkiové, ve kterých se i přes naše opakované vysvětlování situace neustále objevuje pojem „šíření nákazy“. U těchto osob se bohužel s možností onemocnění musí počítat a nelze to již nijak ovlivnit, buď se na táboře nakazily, nebo ne. Podstatné je zamezit cestou všech protiepidemických opatření právě možnosti vzniku šíření nákazy od „účastníků“ tábora na další osoby, o což se od počátku snažíme. Bohužel zjišťujeme, že některé osoby, které mají nařízena omezení v rámci lékařského dohledu, se podle nich neřídí (účast na sportovních akcích, rekreacích), čímž pochopitelně zcela zbytečně zvyšují riziko přenosu nákazy mimo okruh účastníků tábora.

 

Dítě, které nově onemocnělo, nenavštěvuje žádné školské zařízení.

 

21. září 2016, 9:20 hodin


Opatření k zamezení možnosti vzniku šíření virové hepatitidy typu A (dále "VHA") na Jičínsku

 

V první polovině měsíce srpna proběhl v našem kraji dětský tábor pro 29 dětí. Na tomto táboře působila dospělá osoba, která těsně po ukončení tábora onemocněla virovou hepatitidou typu A. Tento člověk se velice pravděpodobně nakazil v Jihomoravském kraji, kde má trvalé bydliště a ve kterém v současné době probíhá epidemie VHA. Po návratu z tábora se objevily u tohoto člověka první obtíže, byla stanovena diagnóza a nemocný byl izolován ve zdravotnickém zařízení.

 

Bohužel virus hepatitidy A je nakaženou osobou vylučován stolicí již zhruba 2 týdny před projevy onemocnění. Daná osoba tedy byla infekční po celou dobu trvání tábora a ani ona, ani nikdo další o tom samozřejmě nevěděl. Na táboře se kromě účastníků vystřídalo v rámci návštěv a krátkodobých pobytů dalších zhruba 50 osob. Počet lidí, kteří se mohli na táboře nakazit VHA se tak zvýšil na 83. Všechny tyto osoby byly Krajskou hygienickou stanicí Královéhradeckého kraje (dále "KHS") informovány o nastalé situaci, poučeny a byl jim nařízen na dobu 50 dnů (inkubační doba VHA) od posledního možného kontaktu s nemocnou osobou tzv. lékařský dohled. Ten spočívá ve sledování zdravotního stavu dotyčných, podrobení se lékařským prohlídkám a v odůvodněných případech i očkování. Dále se osoba, které je nařízen lékařský dohled, nesmí účastnit hromadných akcí, což znamená nechodit například do kina, na koncerty, do zájmových kroužků, na koupaliště a podobně. Také se nesmí namáhat fyzicky a v případě obtíží má ihned vyhledat lékaře. Dále je nařizována ohnisková dezinfekce v místě bydliště a kladen důraz na důsledné dodržování zásad osobní hygieny.

 

Virus, který nemoc způsobuje, se vylučuje stolicí. Aby se další člověk nakazil, musí se mu virus dostat do zažívacího ústrojí, což prakticky znamená, že ho dotyčný musí sníst. Proto je z hlediska prevence dalšího šíření viru důležitá důsledná hygiena (mytí rukou) po použití WC, před jídlem a před manipulací s potravinami. Existuje také možnost aktivní obrany proti onemocnění, tzn. zajištění očkování cestou ošetřujícího lékaře.


Mezi příznaky onemocnění patří zvýšená teplota, bolesti hlavy, svalů, únava, nechutenství, nevolnost, zvracení, průjem, jindy naopak zácpa, tlak v pravém podžebří, celkové zhoršení zdravotního stavu, žlutá barva bělma, kůže, světlá stolice, tmavá moč, svědění kůže. Nákaza však může proběhnout i prakticky bezpříznakově nebo jen s lehkými projevy. Důležité však je, že i v tomto případě může dojít k nákaze dalších osob v úzkém kontaktu. Inkubační doba může být až 50 dnů.

 

Vzhledem k tomu, že 1. září nastoupila do škol řada dětí, které se tábora zúčastnily, KHS předem projednala s příslušnými školami protiepidemická opatření pro dané děti a třídy, do kterých chodí.

 

Z výše uvedených 83 kontaktních osob, nyní evidujeme 6 onemocnění. Tito nemocní jsou ihned izolováni ve zdravotnickém zařízení. Každý z těchto nemocných se ovšem pohyboval v okruhu dalších osob, které se při tzv. významném kontaktu, stávají opět jeho kontaktními osobami. Těm je znovu nařízen zmiňovaný lékařský dohled. Takových osob nyní evidujeme cca 200. U značné části těchto nových kontaktů, zejména u dětí probíhá nyní státem hrazené očkování proti VHA.


Jsou tedy prováděna všechna standartní protiepidemická opatření v zájmu snížení rizika dalšího šíření viru VHA. Situaci bohužel komplikují někteří rodiče nezletilých dětí a další jedinci, kteří nařízený lékařský dohled nedodržují. Zjistili jsme, že někteří nově nemocní se např. zúčastnili sportovních akcí, návštěv, rekreací, a to přesto že v nařízeném lékařském dohledu je toto zakázáno. Tím zvýšili počet dalších kontaktních osob a svým způsobem zcela zbytečně ohrozili nákazou další osoby.

 

Současnou situaci nehodnotíme jako šíření VHA v populaci, neboť onemocnění se objevila pouze u osob, které byly na dětském táboře a kde byla možnost nákazy bohužel vysoká.

 

14. září 2016, 14:30 hodin