Informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb. („Pamlsková vyhláška“)

 

Informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb.

 

V současné době narůstá počet dětí, které jsou ohroženy nadváhou a trpí obezitou. Obezita a nadváha postihují v České republice 20 - 30% dětí. Přibližně u dvou třetin z nich přechází nadváha i obezita do dospělosti a u mnohých se objevují více či méně závažné s nadváhou a obezitou související zdravotní obtíže. Proto je důležité, aby se problémy s hmotností dětí začaly řešit včas, a na tomto úkolu se kromě rodiny podílely i školy a školská zařízení.

 

Jako pomocný nástroj pro vytvoření zdravého školního prostředí a zlepšení situace byla vydána vyhláška č. 282/2016 Sb., o požadavcích na potraviny, pro které je přípustná reklama a které lze nabízet k prodeji a prodávat ve školách a školských zařízeních, ze dne 29. srpna 2016.

 

Realizací vyhlášky se zamezí dostupnost ze zdravotního hlediska nevhodných potravin včetně nápojů dětem a žákům v době jejich pobytu ve škole a školském zařízení. Plněním této vyhlášky bude ve školách a školských zařízeních vytvořeno jednotné zdravé prostředí, pokud jde o výživovou kvalitu nabízených potravin, a budou sjednoceny principy předávané v rámci výchovně vzdělávacího procesu s reálnou nabídkou potravin včetně nápojů. Umístění automatů a bufetů se sortimentem potravin s omezeným množstvím tuků, cukrů a soli určitým způsobem také podpoří a ovlivní myšlení a informace dětí o zdravé výživě.

 

Zavedením těchto opatření budou také částečně naplněna výživová doporučení Ministerstva zdravotnictví pro dětskou populaci a také doporučení Světové zdravotnické organizace. Dojde také k praktické realizaci priorit Strategie bezpečnosti potravin a výživy 2014 - 2020 a dále budou naplněny strategické cíle přijaté dokumentem Zdraví 2020.

 

Ministerstvem zdravotnictví byl k aplikaci vyhlášky vytvořen dokument „Informace pro provozovatele bufetů a automatů ve školách a školských zařízeních“. Jedná se o materiál, který bude podléhat vývoji a bude aktualizován v návaznosti na praktické zkušenosti s aplikací vyhlášky nebo dalšími informacemi.

 

 

Materiály a informace k aplikaci vyhlášky č. 282/2016 Sb. jsou dostupné také z webu Ministerstva zdravotnictví ČR ZDE.