Očkování

 

UPOZORNĚNÍ

Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje je správním úřadem a žádné služby včetně očkování neposkytuje. V rámci Královéhradeckého kraji provádí očkování tato OČKOVACÍ CENTRA.

 

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb, kteří provádějí očkování proti žluté zimnici ("ŽZ")

V souladu s § 47a zákona č. 258/2000 Sb. dnem 11. 6. 2016 vstoupila v platnost novela přílohy 7 Mezinárodních zdravotnických předpisů z roku 2005 - změna doporučení a požadavků týkajících se očkování proti ŽZ: nově stanoveno, že ochrana po vakcinaci proti ŽZ trvá u očkované osoby celoživotně (místo 10 let stanovených v předcházejících MZP z r. 2005) a osvědčení o očkování proti ŽZ platí u očkované osoby od 10. dne po datu očkování po celou dobu života (místo 10 let stanovených v předcházejících MZP z r. 2005)

 

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP k vytvoření metodiky pro vykazování a úhrady očkování vyplývající z novelizace vyhlášky č.537/2006 sb. a zákona č. 48/1997 sb.

 

Ukončení výroby a distribuce očkovací látky PNEUMO 23

Podle informací SÚKL bylo v ČR k 1. 9. 2017 ukončeno bez náhrady uvádění léčivého přípravku PNEUMO 23 na trh. Některé zdravotní pojišťovny proto již přistoupily k alternativnímu řešení pravidelného očkování proti pneumokokovým infekcím, a to konjugovanou očkovací látkou PREVENAR 13. Doporučený postup pro poskytovatele zdravotních služeb zajišťující pravidelné očkování konjugovanou očkovací látkou proti pneumokokovým infekcím byl zveřejněn např. na webu VZP. Metodický postup k vykazování pravidelného, nepovinného a mimořádného očkování od 1. 8.2017 ke stažení ZDE.

 

Dětský očkovací kalendář

 

Očkovací kalendář pro dospělé dle věkové kategorie (doporučená vakcinace)

 

Nahlášení nežádoucího účinku léčivého přípravku (vakcíny)

 

Mýty a nepravdy spojené s očkováním

 

Očkování proti chřipce

 

Doporučení České vakcinologické společnosti pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním
15. ledna 2018

 

Stanovisko České vakcinologické společnosti ČLS JEP k využití kombinovaných hexavalentních vakcín (Infanrix Hexa, Hexacima) pro primovakcinaci v pozdějším věku dítěte (4-6 let)

 

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti chřipce

 

Doporučení pro očkování těhotných žen proti pertusi (černému kašli) v České republice

Doplnění Národní strategie očkování proti pertusi

 

Informace o povinném očkování dětí proti TBC

Publikováno 10.10.2011
Tento text je určen pro anglické, čínské, mongolské, německé, rumunské, ukrajinské a vietnamské občany žijící na území ČR.

 

Selektivní BCG vakcinace - překlad  příloh vyhl. č. 537/2006 Sb. upravující selektivní BCG vakcinaci.

Publikováno 25. 3. 2011

Tento text je určen pro vietnamské občany žijící na území ČR.