31. 5. 2017 vstoupil v platnost nový "protikuřácký zákon"

 

31. května, který  je Světovou zdravotnickou organizací (WHO) vyhlašován jako Světový den bez tabáku, nabyl účinnosti nový "protikuřácký zákon" - zákon č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, který nahradil stávající zákon č. 379/2005 Sb. o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

 

Zákon neupravuje pouze kouření, vztahuje se i na omezení dostupnosti tabákových výrobků, elektronických cigaret, kuřáckých pomůcek, dostupnosti alkoholických nápojů, obsahuje i organizaci protidrogové politiky.

 

Cílem normy je posílení ochrany obyvatel před zdravotními škodami působenými nejen tabákem, ale i alkoholem a dalšími návykovými látkami s důrazem na ochranu zdraví dětí a mladistvých a zaměření se na snížení dopadů škod působených návykovými látkami.

 

Kouření bude zakázáno:

 • ve veřejnosti volně přístupném vnitřním prostoru, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • v tranzitním prostoru mezinárodního letiště, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření,
 • na nástupišti, v přístřešku a čekárně veřejné dopravy,
 • v dopravním prostředku veřejné dopravy,
 • ve zdravotnickém zařízení a v prostorech souvisejících s jeho provozem, s výjimkou stavebně odděleného prostoru vyhrazeného ke kouření v uzavřeném psychiatrickém oddělení nebo v jiném zařízení pro léčbu závislostí,
 • ve škole a školském zařízení,
 • v zařízení sociálně-právní ochrany dětí, v provozovně, kde je provozována živnost, jejímž předmětem je péče o děti do 3 let, v prostoru, kde je poskytována služba péče o dítě v dětské skupině, nebo v zařízení, kde je uskutečňována mimoškolní výchova a vzdělávání, nezařazeném do rejstříku škol a školských zařízení,
 • v prostoru dětského hřiště a sportoviště určeného převážně pro osoby mladší 18 let,
 • ve vnitřním prostoru všech typů sportovišť,
 • ve vnitřním zábavním prostoru, jako je kino, divadlo, výstavní a koncertní síň a sportovní hala, a dále v jiném vnitřním prostoru po dobu pořádání kulturní a taneční akce,
 • ve vnitřním prostoru provozovny stravovacích služeb, s výjimkou užívání vodních dýmek,
 • v prostoru zoologické zahrady, s výjimkou vnějších prostor, které provozovatel zoologické zahrady ke kouření vyhradí.

Nově bude úplný zákaz kouření uplatňován především ve vnitřních prostorech provozoven stravovacích služeb. Podle nového zákona zde budou moci lidé užívat pouze vodní dýmky a elektronické cigarety, pokud provozovatel používání těchto výrobků nezakáže.

 

Užití elektronických cigaret je zákonem zakázáno všude tam, kde se zakazuje kouření. Výjimkou budou provozovny stravovacích služeb a prostory, na které se zákaz kouření nevztahuje (vyhrazené pro kouření).

 

Prodej a podávání alkoholu:

 • Zákaz prodeje alkoholu platí nově pro prodejní automaty.
 • Jako doposud je zakázáno prodávat a podávat alkohol ve všech typech škol a školských zařízení, novou výjimkou jsou školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví, zemědělství, potravinářství nebo potravinářskou chemii.
 • Zákaz se i nadále vztahuje také na zdravotnická zařízení, nově i na prostory související s jeho provozem.
 • Zákaz platí také na všech akcích určených převážně pro osoby mladší 18 let.
 • Na sportovní akci přístupné veřejnosti i nadále lze prodávat a podávat alkoholické nápoje do 4,3 procenta ethanolu a nově také víno.
 • Alkoholické nápoje lze prodávat a podávat na veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní a taneční akci. To samé platí pro farmářské a tradiční trhy.
 • Alkoholické nápoje lze dále prodávat a podávat v dopravních prostředcích dálkové železniční, letecké, vodní a dálkové autobusové dopravy (tj. zjednodušeně všude kromě MHD), dále pak v dopravním prostředku určeném pro zájezdovou dopravu, cestovní ruch, nostalgické, historické a propagační jízdy a jízdy na objednávku.

 

Informace k problematice nového zákona č. 65/2017 Sb. o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, jsou k dispozici na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví  ČR:

 

piktogram - otázky a odpovědi k tzv. protikuřáckému zákonu

 

 

Kontaktní e-mailová adresa pro dotazy občanů: verejnost@mzcr.cz

 

Zpracoval odbor HVPBU