Jakost vody ke koupání – 24. týden 2017

 

Jakost vody ke koupání – 24. týden 2017

 

V pondělí 12. června 2017 byly odebrány vzorky ke zjištění kvality vody v koupacích oblastech. V obou lokalitách v kraji je voda vhodná ke koupání, je ale potřeba počítat s její sníženou průhledností - v Oborském rybníku v Jinolicích pod 1 metr, na Rozkoši u autokempinku na 70 cm.

 

V pondělí 12. června 2017 byly také provedeny odběry na koupalištích ve volné přírodě Dachova, Rychnov nad Kněžnou - Včelné, Dvůr Králové nad Labem - Tyršovo koupaliště a Mladé Buky - Sejfy, na všech je voda vhodná ke koupání.

 

Na umělých koupalištích v kraji, která již zahájila svůj provoz, je voda pro koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

15. června 2017, 12:00 hodin