1. prosinec - Světový den boje proti AIDS

 

červená stuha

Světová zdravotnická organizace každý rok připomíná 1. prosince Světový den boje proti AIDS. Poprvé byl tento den vyhlášen v roce 1988. AIDS je zkratkou anglického pojmenování Acquired Immune Deficiency Syndrome (tj. syndrom získaného imunodeficitu). AIDS způsobuje retrovirus zvaný HIV – Human Immunodeficiency Virus. Tento virus napadá v organismu zejména určitou skupinu bílých krvinek, T lymfocytů, v nichž se množí, později je i zabíjí a snižuje tak jejich počet v těle nakaženého člověka. Výrazný pokles počtu bílých krvinek, které hrají důležitou úlohu v obranyschopnosti lidského organismu, vede k selhávání imunity a rozvíjí se v onemocnění AIDS. Lidský organismus se tak stává náchylným k řadě dalších infekčních a nádorových onemocnění. Infekce vyvolaná tímto virem má široké spektrum klinických obrazů, které charakterizují jednotlivá stádia onemocnění. Virus HIV se vyskytuje v krvi, spermatu a v poševním sekretu, přenáší se pohlavním stykem, infikovanou krví a během těhotenství nebo při porodu od nakažené matky na plod či novorozence. Cesty přenosu jsou tedy dobře známy. Pro úplnost je třeba uvést, že se HIV nepřenáší např. kašláním, kýcháním, běžným osobním stykem, koupáním ve společných bazénech, bodnutím hmyzu apod.

 

Inkubační doba nemoci je 2-6 týdnů (nejčastěji 2-4), po které se objevují nespecifické příznaky akutní infekce HIV, které jsou velmi podobné chřipce. Po odeznění přechází nemoc do latentního stadia, (které je často nesprávně označováno jako inkubační doba) během kterého nemocný nepociťuje žádné potíže.

 

Bezpříznakový jedinci představují největší nebezpečí šíření infekce. Proti tomuto onemocnění v současné době neexistuje očkování ani léčba a nejúčinnější zůstává prevence. Prevence spočívající v široké informovanosti lidí, pořádání osvětových akcí, kampaní, cílená a kvalitní sexuální výchova dětí a mládeže, poradenství, prosazování zásad a práv bezpečného sexu, a testování.

 

Kvalitní, včas poskytnutá léčebně preventivní péče o HIV pozitivní pacienty vede ke zpomalení postupu infekce, ke zkvalitnění života těchto lidí a dává jim naději, že se dožijí v dobrém klinickém stavu dne, kdy pro ně bude dostupný účinný lék.

 

Vynikajícím příkladem primárně preventivní aktivity, která je zaměřená na mládež základních a středních škol je aktivita Hrou proti AIDS. Jedná se o interaktivní program, jehož cílem je dát mládeži možnost osvojit si netradičním způsobem, tj. hrou, základní znalosti o možnostech přenosu viru HIV, ostatních pohlavně přenosných infekcích, ochraně před nežádoucím těhotenstvím a o možnosti přemýšlet o vlastních postojích a chování v možných rizikových situacích. Formou překonávání překážek na celkem 5 stanovištích v 5 skupinách procházejí účastníci aktivity po 90 minutách cílem. Program je v současné době realizován formou peer programu na Vyšší odborné škole zdravotnické a Střední zdravotnické škole Hradec Králové, která zajišťuje prostory a proškolené lektorky z řad studentek VOŠZ oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Odborným garantem a školitelem lektorů programu je Státní zdravotní ústav. Na programu se dále podílí Krajský úřad Královéhradeckého kraje a Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje.

 

Tento kvalitní a léty odzkoušený program bude pořádán u příležitosti Světového dne boje proti AIDS i letošní rok.


http://www.szu.cz/tema/prevence/zprava-o-vyskytu-a-sireni-hiv-aids-za-rok-2017
http://www.prevencehiv.cz/informace/zdravotne-vychovne-materialy/
https://www.aids-pomoc.cz/
http://www.aids-hiv.cz/aids/oaids.html
http://www.prevencehiv.cz/