V Královéhradeckém kraji poprvé – program „Zdravé koule"

 

Dne 22. listopadu 2017 proběhl na Obchodní akademii, Střední odborné škole a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky, Pospíšilova 365, Hradec Králové primárně preventivní program Zdravé koule.

 

Název projektu je záměrně provokativní, aby upoutal pozornost mladé generace, na kterou je projekt zacílen. Hlavním úkolem programu je informovat muže a ženy o potenciálním riziku nádorů varlat a prsu. Zároveň se program zaměřuje na pravidelné samovyšetření jako přirozenou součást zdravého životního stylu. Program vhodným způsobem doplňuje méně známá pohybová hra s využitím bumperballů. Tímto způsobem je propojená zábava a pohybová činnost s cílenou a názornou onkologickou prevencí.

 

Program je realizován vždy pro jednu třídu. Žáci se rozdělí na tři stejně velké skupiny a pracují současně na třech stanovištích.

 

1. stanoviště – doba trvání 20 minut - základní informace o rakovině varlat, specifika onemocnění, příčiny, projevy, léčba, včasná diagnostika, nácvik samovyšetřování na modelech, předání letáčků s doplňujícími informacemi (kontakty, odkazy, aplikace)

 

2. stanoviště – doba trvání 20  minut - základní informace o nádorech prsu, specifika onemocnění, příčiny, projevy, léčba, včasná diagnostika, nácvik samovyšetřování na modelech, předání letáčků s doplňujícími informacemi (kontakty, odkazy, aplikace)

 

3. stanoviště – doba trvání 20 minut - hra s bumperbally spočívá v týmové spolupráci v hracím poli s nafukovacími koulemi o velikosti 1,5 metru. Tato aktivita navodí zábavnou atmosféru a současně uvolnit tým, který na předchozím stanovišti absolvoval edukační program.

 

Spojení netradiční zábavy, pohybu a akční potenciál programu pomůže k lepší fixaci prožitku s onkologicky zaměřeným programem.

 

Průběh programu Zdravé koule byl dotovaný Ministerstvem zdravotnictví ČR. Realizátorem programu byl Státní zdravotní ústav, Centrum podpory veřejného zdraví. Program se uskutečnil ve spolupráci s  KHS Královéhradeckého kraje.

 

http://www.oahk.cz/news/projekt-zdrave-koule/
http://www.szu.cz/uploads/documents/efektivni_strategie_podpory_zdravi_2016/Stupka_Zdrave_koule_SZU_16_6_2016.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Aljzna0dQAs&fs=1&rel=0

 

zdravé koule