Příjemci osobních údajů

 

S osobními údaji subjektů údajů při plnění jednotlivých agend pracují a mají k nim přístup výhradně zaměstnanci KHSHK, a to v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji. Zpracování osobních údajů probíhá pouze v rozsahu, který je v konkrétním případě nezbytný, při dodržení veškerých bezpečnostních opatření a jen v rámci vymezení kompetencí jednotlivých organizačních útvarů KHSHK, resp. dle stupně řízení v rámci organizační struktury. K některým osobním údajům mohou mít přístup i třetí subjekty, zejména poskytovatelé IT služeb a produktů (elektronický systém spisové a archivační služby - tzv. e-spis, poskytovatel internetových služeb pro KHSHK, systém pro zpracovávání personální agendy VEMA, Ministerstvo vnitra České republiky prostřednictvím Informačního systému o státní službě apod.). V takovém případě má KHSHK ochranu osobních údajů subjektů údajů ošetřenu v rámci smluv s dodavateli uvedených služeb a produktů.

 

Kromě uvedeného je KHSHK v souladu s platnými právními předpisy oprávněna nebo přímo, bez souhlasu subjektu údajů, povinna předávat osobní údaje příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností, dále v případech výkonu rozhodnutí, příp. i dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy.