Práva subjektu údajů

 

Subjekt údajů má právo se kdykoliv obrátit na KHSHK jakožto správce osobních údajů a uplatnit své právo na:

 

Uvedená práva nelze uplatňovat absolutně, vždy bude nezbytné posuzovat každý případ individuálně a s ohledem na omezení uplatnění daného práva stanovená přímo nařízením GDPR (k tomuto více v sekci Ochrana osobních údajů/Žádost k uplatnění práv subjektu údajů). Subjekt údajů má rovněž právo podat stížnost ve věci ochrany osobních údajů a dodržování nařízení GDPR ze strany KHSHK u příslušného dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).