Jakost vody ke koupání – 25. týden 2019

 

Jakost vody ke koupání – 25. týden 2019

 

V tomto týdnu máme k dispozici výsledky rozborů vody z přírodních koupališť Malšova Lhota - Stříbrný rybník, Plačice - WAKE PARK, Trutnov – Dolce, Vrchlabí – Vejsplachy a Mladé Buky – Sejfy, které ukazují, že voda je zde vhodná ke koupání (odběry provedeny 17.6.2019).

 

Všechna umělá koupaliště v Královéhradeckém kraji, která již zahájila svůj provoz, mají vodu ke koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!


Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
20. června 2019, 12:00 hodin