Jakost vody ke koupání - 26. týden 2019


Jakost vody ke koupání – 26. týden 2019


V pondělí 24. června 2019 byly odebrány vzorky vody z koupacích oblastí, na VN Rozkoš - Velká Jesenice je voda vhodná ke koupání, v Oborském rybníku v Jinolicích je koupání také bez omezení, pouze je zde potřeba počítat se sníženou průhledností vody pod 1 metr.

 

Z tohoto týdne máme k dispozici ještě výsledky rozborů z koupaliště ve volné přírodě Dachova a Trutnov – Dolce (odběry 24.6.2019) a také nádrží ke koupání Dvůr Králové n/L – Tyršovo koupaliště (odběr 24.6.2019) a Pecka (odběr 18.6.2019), na kterých je voda vhodná ke koupání.

 

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji, která již zahájila svůj provoz, je voda ke koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí, neboť nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!


Za KHS

Bc. Veronika Krejčí
27. června 2019, 12:00 hodin