Jakost vody ke koupání 27. týden 2019

 

Jakost vody ke koupání – 27. týden 2019


Voda na téměř všech přírodních koupalištích v Královéhradeckém kraji je aktuálně vhodná ke koupání. Konkrétně máme v tomto týdnu k dispozici vyhovující výsledky rozborů z koupaliště v Teplicích nad Metují (odběr vody proveden 25.6.2019), dále z koupališť Stříbrný rybník – Malšova Lhota, WAKE PARK - Plačice, Dachova u Hořic, Trutnov – Dolce, Rychnov nad Kněžnou – Včelné a Mladé Buky – Sejfy (odběry 1.7.2019). Rozbory z 2.7.2019 na nádržích ke koupání Mladějov, Loveč - Zelené údolí, Pecka, Sobotka a Třebnouševes prokázaly, že i zde je voda vhodná ke koupání bez jakéhokoliv omezení. Zhoršenou kvalitu vody jsme zaznamenali na koupališti Vrchlabí – Vejsplachy (odběr 1.7.2019), kde doporučujeme osprchovat se po koupání čistou vodou.

 

Na všech sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda pro koupání vyhovující.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

 

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována. Koupání je zde na vlastní nebezpečí - nelze vyloučit možný negativní dopad na zdraví koupajících se!

 

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
4. července 2019, 12:00 hodin