Letní dětské rekreace – stav ke dni 15. 7. 2019

 

Letní dětské rekreace – stav ke dni 15. 7. 2019

 

Ke dni 15. 7. 2019 evidujeme v Královéhradeckém kraji konání 204 zotavovacích akci (269 běhů) s celkovou účastí 17 235 dětí a 20 tzv. jiných podobných akcí (29 běhů) s účastí 774 dětí (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost). K 15. 7. 2019 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 50 kontrol, z toho 45 kontrol proběhlo na zotavovacích akcích, 2 kontroly na jiných podobných akcích a 3 kontroly byly zaměřeny na samostatná stravovací zařízení využívaná pro stravování účastníků tábora.

 

Na zkontrolovaných letních dětských táborech bylo v jednom případě zjištěno nesplnění ohlašovací povinnosti. Při jedné kontrole samostatného stravovacího zařízení byly zjištěny nedostatky ve skladování, křížení činností, aj., které budou dále řešeny s provozovatelem stravování pro účastníky tábora. Obě přestupková řízení nejsou aktuálně ještě uzavřena.

 

Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků tábora, příznaky během krátké doby odeznívaly.

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí