Výsledky kontrol úrovně poskytovaných stravovacích služeb v rámci hromadných akcí

 

Výsledky kontrol úrovně poskytovaných stravovacích služeb v rámci hromadných akcí jsou zatím potěšitelné, závady nebyly zjištěny


Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje (KHS) se v rámci své dozorové činnosti zaměřuje také na kontrolu kvality poskytovaných stravovacích služeb na nejrůznějších hromadných kulturních akcích, kterých se účastní velké množství návštěvníků. Kontroly jsou prováděny zejména v letních měsících, kdy teploty dosahují vysokých hodnot a existuje zvýšené riziko možnosti pomnožení mikroorganismů v pokrmech a potravinách. Při kontrolách se zaměřujeme zejména na vybavení stánků, na riziko možné kontaminace surovin i hotových pokrmů, na skladování surovin, pokrmů, manipulaci s nimi, zajištění sledovatelnosti a značení potravin a produktů, dostupnost informací o obsahu alergenů v podávaných pokrmech a nápojích, na osobní a provozní hygienu, zajištění pitné vody, mytí rukou, sanitárního zařízení pro obsluhu a nakládání s odpady.

 

Pracovníci KHS zavítali během letní sezóny zatím na 3 akce, při kterých zkontrolovali detailně 17 stánků s občerstvením (klasické plátěné a upravené mobilní přívěsy). Jednalo se o Slavnosti koní, historie a řemesel na Kuksu, Divadlo evropských regionů - Open Air Program Festival v Hradci Králové a hudební festival Rock for People v Hradci Králové.


Na žádné z uvedených akcí nebyly shledány nedostatky. Vybavení provozoven, čistota náčiní, nádobí i pracovních ploch byly na požadované úrovni. Všechny kontrolované stánky byly vybaveny dostatečným pracovním prostorem i dostatkem zařízení potřebných k přípravě i uchovávání potravin a pokrmů vzhledem k rozsahu činnosti. Ve všech kontrolovaných stáncích byla zajištěna pitná voda, dostatek chladicích zařízení, provozovatelé tak mohli i v teplém počasí dodržet skladovací teploty potravin. U namátkově zkontrolovaných potravin byla dodržena data použitelnosti, resp. minimální trvanlivosti a respektovány teploty skladování dle požadavků výrobce. Rovněž teploty vydávaných pokrmů byly v pořádku. Nebyly nalezeny žádné potraviny neznámého původu, nebo potraviny bez označení. Provozní a osobní hygiena byly na uspokojivé úrovni. Pracovníci stánků měli čistý pracovní oděv, používali jednorázové rukavice a podávací náčiní při všech činnostech, které to vyžadovaly. K dispozici měli zařízení na mytí rukou, prostředky na mytí a jednorázové osušení rukou a vyčleněné sanitární zařízení.

 

Nezbývá než si přát, aby kvalita stravovacích služeb na akcích byla na dobré úrovni a výsledky kontrol poskytovatelů stravovacích služeb byly i v budoucnu stejně příznivé.