Letní dětské rekreace – stav ke dni 15. 8. 2019


Letní dětské rekreace – stav ke dni 15. 8. 2019

Ke dni 15. 8. 2019 evidujeme v Královéhradeckém kraji konání 215 zotavovacích akcí (279 běhů) s celkovou účastí 17 765 dětí a 27 tzv. jiných podobných akcí (37 běhů) s účastí 982 dětí (organizovaný pobyt, kterého se účastní méně, než 30 dětí nebo je kratší, než 5 dnů, na který se nevztahuje ohlašovací povinnost).

K 15. 8. 2019 provedli pracovníci oboru hygieny dětí a mladistvých celkem 126 kontrol, z toho 115 kontrol proběhlo na zotavovacích akcích, 5 kontrol na jiných podobných akcích a 6 kontrol bylo zaměřeno na samostatná stravovací zařízení využívaná pro stravování účastníků tábora.

Na zkontrolovaných letních dětských táborech byly ve dvou případech zjištěny nedostatky ve zdravotní dokumentaci fyzických osob, v jednom případě nesplnění ohlašovací povinnosti, nedostatky ve zdravotním zabezpečení akce a ve zdravotní dokumentaci dětí. Při dvou kontrolách samostatného stravovacího zařízení byly zjištěny nedostatky ve stavebně technickém stavu, skladování, křížení činností, aj. Tři přestupky byly řešeny vzhledem ke svému charakteru a součinnosti provozovatele domluvou. Ostatní přestupková řízení nejsou aktuálně ještě uzavřena.

Hlášen byl 1 zvýšený výskyt zažívacích potíží u účastníků tábora, příznaky během krátké doby odeznívaly.

Za KHS
Mgr. Žaneta Morávková
16. 8. 2019, 9:00 hodin