Koupací sezóna 2020


Koupací sezóna 2020

 

I v letošním roce zveřejňuje Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje na svých webových stránkách (www.khshk.cz) dostupné informace o kvalitě vody na vodních plochách určených ke koupání osob a provozování vodních sportů.

 

Z pohledu letní vodní rekreace jsou rozlišovány následující kategorie vodních ploch: koupací oblasti, koupaliště ve volné přírodě, nádrže ke koupání a sezónní umělá koupaliště. Za kvalitu vody ke koupání a provozování vodních sportů koupališť ve volné přírodě, nádržích ke koupání a v umělých koupalištích zodpovídají jejich provozovatelé, kteří mají dle platné právní úpravy povinnost provádět ve stanoveném rozsahu a četnosti laboratorní kontrolu a výsledky předávat v předepsané podobě orgánu ochrany veřejného zdraví. Mimo dozor nad plněním povinností provozovatelů hygienická služba ověřuje jakost vody také vlastními rozbory prostřednictvím oprávněné laboratoře Zdravotního ústavu se sídlem v Ústí nad Labem. U koupacích oblastí monitoruje kvalitu vody minimálně ve 14-ti denních intervalech hygienická služba.

 

Informace o jakosti vody ke koupání budou publikovány pravidelně každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Podrobně budeme informovat o situaci v koupacích oblastech, koupalištích ve volné přírodě a nádržích ke koupání. Co se týká koupališť umělých, budeme zveřejňovat souhrnnou informaci jako součást týdenní tiskové zprávy.

 

Pro přehlednost uvádíme výčet všech monitorovaných vodních ploch v Královéhradeckém kraji:

 

okres Hradec Králové

 • koupaliště ve volné přírodě: Malšova Lhota - Stříbrný rybník; Hradec Králové, Plačice - WAKE PARK
 • sezónní umělá koupaliště: Hradec Králové - Koupaliště Flošna; Chlumec nad Cidlinou; Lodín; Nový Bydžov; Třebechovice pod Orebem - Koupaliště Bor

okres Jičín

 • koupací oblast: Jinolické rybníky - Oborský
 • koupaliště ve volné přírodě: Dachova u Hořic
 • nádrže ke koupání: Mladějov, Loveč - Zelené údolí; Pecka; Sobotka; Třebnouševes
 • sezónní umělá koupaliště: Jičín - Kníže; Jinolice - Eden; Miletín; Milovice; Pecka - brouzdaliště

okres Náchod

 • koupací oblast: VN Rozkoš - Velká Jesenice
 • nádrže ke koupání: Teplice nad Metují
 • sezónní umělá koupaliště: Jaroměř; Meziměstí - AQA Land; Náchod - Jiráskovo koupaliště; Police nad Metují

okres Rychnov nad Kněžnou

 • nádrž ke koupání: Rychnov nad Kněžnou - Včelné
 • sezónní umělá koupaliště: Dobruška; Kostelec nad Orlicí; Opočno - Koupaliště Broumar; Vamberk (v roce 2020 mimo provoz z důvodu probíhající rekonstrukce)

okres Trutnov

 • koupaliště ve volné přírodě: Trutnov - Dolce; Vrchlabí - Vejsplachy
 • nádrže ke koupání: Dvůr Králové nad Labem - Tyršovo koupaliště; Mladé Buky - Sejfy
 • sezónní umělá koupaliště: Dvůr Králové nad Labem, Dolní Kalná, Trutnov

Většina provozovatelů sezónních umělých koupališť již zahájila svůj provoz nebo oznámila jeho zahájení nejdéle do konce června 2020.

 

Jakost vody ke koupání – 27. týden 2020

V tomto týdnu máme k dispozici výsledky rozborů vzorků vod ke koupání odebraných z koupališť Vrchlabí – Vejsplachy, Trutnov - Dolce,  Stříbrný rybník - Malšova Lhota (odběry ze dne 29.6.2020) a z nádrže ke koupání Pecka (odběr  proveden 23.6.2020), na kterých je voda vhodná ke koupání. Na koupališti Stříbrný rybník – Malšova Lhota je třeba počítat se sníženou průhledností vody.

 

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji, která již zahájila svůj provoz, je voda ke koupání vyhovující.

 

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme průběžně sledovat vývoj epidemiologické situace a v dané době platná pravidla pro chování návštěvníků na koupalištích, neboť nelze vyloučit jejich změnu ani v průběhu letní koupací sezóny. Základní pokyny pro chování návštěvníků má provozovatel povinnost zveřejnit nejen u vstupu na koupaliště, ale i a na dalších viditelných místech koupaliště.


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

 

Za KHS

MUDr. Libuše Jůvová

2. července 2020, 10:45 hodin