Jakost vody ke koupání - 32. týden 2020


Jakost vody ke koupání – 32. týden 2020


V pondělí 3.8.2020 byly odebrány vzorky vody z koupacích oblastí VN Rozkoš – Velká Jesenice a Oborský rybník v Jinolicích, na obou je voda vhodná ke koupání, v Jinolicích je stále třeba počítat s její sníženou průhledností. Dále jsou aktuálně k dispozici výsledky rozborů vody z koupaliště ve volné přírodě Dachova (odběr 3.8.2020) a nádrží ke koupání Pecka, Třebnouševes a Teplice nad Metují (odběry 30.7.2020), na kterých je voda také vhodná ke koupání.

Na sezónních umělých koupalištích v Královéhradeckém kraji je voda ke koupání vyhovující.

V souvislosti s prevencí možného šíření onemocnění COVID-19 doporučujeme průběžně sledovat vývoj epidemiologické situace a v dané době platná pravidla pro chování návštěvníků na koupalištích, neboť nelze vyloučit jejich změnu ani v průběhu letní koupací sezóny. Základní pokyny pro chování návštěvníků má provozovatel povinnost zveřejnit nejen u vstupu na koupaliště, ale i a na dalších viditelných místech koupaliště.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.

Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

Za KHS
Bc. Veronika Krejčí
6. srpna 2020, 13:45 hodin