Podávání pitné vody z kohoutku v restauracích


Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové v poslední době zaznamenala zvýšený výskyt podnětů spotřebitelů na neochotu či přímo odmítnutí personálu provozoven stravovacích služeb poskytovat ke kávě či jídlu sklenici natočené pitné vody (nikoli balené). Jako důvod bývá uváděna skutečnost, že podávání vody z kohoutku zakázala hygienická stanice.


Dovolujeme si proto upozornit, že Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje žádný takový zákaz nevydala.


Ochota poskytnou zákazníkovi zdarma pitnou vodu je v evropských zemích samozřejmostí a hygienická stanice rozhodně není institucí, která by podávání této vody bránila.

voda z kohoutku