Informace pro odbornou veřejnost - výrobce kosmetických přípravků

Informace pro odbornou veřejnost - výrobce kosmetických přípravků

 

Pokyny a instrukce k vypracování zprávy o bezpečnosti kosmetických přípravků v souladu s Nařízením ES č. 1223/2009

 

Prováděcí Rozhodnutí Komise ze dne 25.11.2013 o pokynech k příloze I. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1223/2009 o kosmetických přípravcích