Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITY


 

Letní dětské rekreace - stav ke dni 31.8.2019, závěrečná zpráva

4. září 2019

 

Kontroly zmrzlin v Královéhradeckém kraji - stav ke dni 31.8.2019

4. září 2019

 

Zpráva o výsledcích krajské priority zaměřené na noroviry

26. srpna 2019

 

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy za 1. pololetí 2019

Zpráva o činnosti oddělení předmětů běžného užívání za 1. pololetí 2019

5. srpna 2019

 

ZKOUŠKY ZNALOSTÍ HUB
Dne 23. září 2019 se na Krajské hygienické stanici Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové (dále jen "KHS") budou konat zkoušky ze znalostí hub, více informací ZDE.
Zájemci o vykonání této zkoušky musí podat na KHS příslušnou podle místa trvalého pobytu fyzické osoby nebo podle sídla právnické osoby žádost. Žádost (přihláška ke zkoušce) je k dispozici na webových stránkách KHS Královéhradeckého kraje www.khshk.cz v sekci Formuláře a postupy → Odbor hygieny výživy → Přihláška ke zkoušce znalostí hub nebo ke stažení ZDE.

 

Kontroly stravovacích zařízení v Královéhradeckém kraji

Informace o zjištěných závadách v provozovnách stravovacích služeb

 

Hlídejte si své zdraví - minipořady v rámci edukační kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR připravené ve spolupráci s Českou televizí

 

Evropský antibiotický den - 18. listopadu 2018

Informační kampaň Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...