Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 


AKTUALITY


 

Informace o výskytu onemocnění spalničkami v Královéhradeckém kraji

22. března 2019, 14:00 hodin

 

V souvislosti s dotazy firem o možnosti provedení prevence onemocnění spalničkami u svých zaměstnanců, lze navrhnout následující postup:

  • zaměstnavatel věc projedná se svým poskytovatelem pracovnělékařských služeb, který by měl být organizátorem akce
  • prostřednictvím praktických lékařů nebo očkovacích center je možné využít dvě cesty - 1. vyšetřit u zaměstnanců hladiny protilátek a následně očkovat osoby s nedostatečnou hladinou, 2. očkovat bez kontroly protilátek.

 

Výsledky cílených kontrol odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání realizovaných v roce 2018

19. února 2019

 

Hlídejte si své zdraví - minipořady v rámci edukační kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR připravené ve spolupráci s Českou televizí

 

Prevence chřipky

Obecná preventivní hygienická opatření, která mají za cíl snížit přenos chřipky a dalších respiračních onemocnění v kolektivu

 

Evropský antibiotický den - 18. listopadu 2018

Informační kampaň Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu

 

Kontroly stravovacích zařízení v Královéhradeckém kraji

Informace o zjištěných závadách v provozovnách stravovacích služeb

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...