Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení


SEZNAM ODBĚROVÝCH CENTER NA COVID-19


PRAVIDLA PRO PŘEKRAČOVÁNÍ STÁTNÍCH HRANIC jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ZDE.

 

FORMULÁŘ/FORM/ФОРМА: Oznámení o vstupu na území České republiky/Notification of entry into the territory of the Czech Republic/Повідомлення про в'їзд на територію Чехії


 

PRAVIDLA A PODMÍNKY PRO PRODEJ A SLUŽBY jsou stanoveny mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR.


S dotazy ohledně

Taktéž můžete navštívit speciální web k problematice koronaviru.


Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje doporučujeme využít primárně emailové adresy koronavirus@khshk.cz.

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 

 

KORONAVIRUS SARS-CoV-2 (ONEMOCNĚNÍ COVID-19)


 

Královéhradecký kraj - COVID-19

Situace k 4.8.2020, 15:45 hodin

 

 

 

Okres

 

CELKOVÝ POČET (kumulativně)

Kraj

Hr.Králové

Jičín

Náchod

Rychnov n/K

Trutnov

 

osob s prokázaným onemocěním

309

115

37

86

35

36

 

vyléčených osob

233

81

30

71

19

32

 

úmrtí

4

1

1

0

1

1

 

AKTUÁLNÍ POČET NEMOCNÝCH

72

33

6

15

15

3

 

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.

 

*údaje jsou aktualizovány 1x denně v pracovních dnech v odpoledních hodinách

 

Královéhradecký kraj - COVID-19


KHSHK COVID-19 klinicke priznaky


AKTUÁLNÍ DATA K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 V CELÉ ČR

 

koronavirus informace


Spolu proti koronaviru - kampaň MZ ČR

 

DALŠÍ INFORMACE


Informace pro žadatele zkoušky ze znalosti hub
Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové oznamuje konání zkoušek pro zájemce o získání osvědčení o znalosti hub, které se uskuteční v pondělí 31. 8. 2020 na KHS, ul. Habrmanova 19/1, Hradec Králové. Přihlášku ke zkoušce zašlete nejpozději 14 dní před termínem zkoušky.
Formulář a informace ke zkoušce naleznete na odkazech:

Přihláška ke zkoušce znalosti hub
Zkouška znalosti hub
- popis postupu
Zkoušky znalosti hub - informace

 

BLESKOVÉ POVODNĚ

 

Desatero Státní veterinární správy k prodeji na farmářských trzích - odkaz na web SVS

 

Upozornění na oznamovací povinnost výrobce, dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb. (č. 205/2020) upozorňujeme výrobce, dovozce a provozovatele potravinářského podniku, který používá materiály a předměty určené pro styk s potravinami ve svém potravinářském podniku, které vyrobil nebo dovezl, na povinnost písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Fomulář, informace a postup naleznete na webu khshk.cz ve složce Formuláře a postupy – Oddělení předmětů běžného užívání.

 

Hlídejte si své zdraví - minipořady v rámci edukační kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR připravené ve spolupráci s Českou televizí

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...