Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

!!! VZHLEDEM K ENORMNÍMU VYTÍŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ KHS PROSÍME VEŘEJNOST, ABY SVÉ DOTAZY SMĚŘOVALA PRIMÁRNĚ NA INFORMAČNÍ LINKU HYGIENICKÉ SLUŽBY ČR 1221, PŘÍPADNĚ NA MAIL koronavirus@khshk.cz. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


koronavirus informace

infolinka 1221

 


 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN!!!


Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR č. 994 budou ve dnech 12. - 25. října 2020 omezeny úřední hodiny pro veřejnost: PONDĚLÍ a STŘEDA 8:00 - 11:00 a 14:00 - 16:00 hodin.


Vzhledem k současné epidemiologické situaci ohedně COVID-19 prosíme veřejnost, aby své záležitosti vůči KHS řešila primárně vzdáleným přístupem, tzn. elektonicky nebo telefonicky.ODBORY a ODDĚLENÍ


 

hokepihvpbu

 

 

hp

hdmzprozcestník

 

AKTUÁLNĚBLESKOVÉ POVODNĚ

 

Jak rozeznat COVID-19 a chřipku?

Jak vyzrát nad COVIDEM-19?

Informační letáky Státního zdravotního ústavu, 1. října 2020

 

Upozornění na oznamovací povinnost výrobce, dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb. (č. 205/2020) upozorňujeme výrobce, dovozce a provozovatele potravinářského podniku, který používá materiály a předměty určené pro styk s potravinami ve svém potravinářském podniku, které vyrobil nebo dovezl, na povinnost písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Fomulář, informace a postup naleznete na webu khshk.cz ve složce Formuláře a postupy – Oddělení předmětů běžného užívání.

 

Hlídejte si své zdraví - minipořady v rámci edukační kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR připravené ve spolupráci s Českou televizí

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...