Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

!!! VZHLEDEM K ENORMNÍMU VYTÍŽENÍ ZAMĚSTNANCŮ KHS PROSÍME VEŘEJNOST, ABY SVÉ DOTAZY SMĚŘOVALA PRIMÁRNĚ NA INFORMAČNÍ LINKU HYGIENICKÉ SLUŽBY ČR 1221, případně na mail koronavirus@khshk.cz. ODPOVĚDI NA DOTAZY Z RŮZNÝCH OBLASTÍ LZE NAJÍT TAKÉ NA NOVÉM COVID PORTÁLU. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.


koronavirus informace

infolinka 1221

 


 

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN !!!

Na základě USNESENÍ VLÁDY ČR jsou aktuálně omezeny následujícím způsobem úřední hodiny pro veřejnost:


PONDĚLÍ

8:00 - 12:00

13:00 - 14:00

STŘEDA

11:00 - 12:00

13:00 - 17:00

 

Vzhledem k současné epidemiologické situaci ohledně onemocnění COVID-19 prosíme veřejnost, aby své záležitosti vůči KHS řešila primárně vzdáleným přístupem - elektronicky, případně telefonicky. Děkujeme za pochopení.

 

ODBORY a ODDĚLENÍ


 

hokepihvpbu

 

 

hp

hdmzprozcestník

 

AKTUÁLNĚJak rozeznat COVID-19 a chřipku?

Jak vyzrát nad COVIDEM-19?

Informační letáky Státního zdravotního ústavu, 1. října 2020

 

Upozornění na oznamovací povinnost výrobce, dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb. (č. 205/2020) upozorňujeme výrobce, dovozce a provozovatele potravinářského podniku, který používá materiály a předměty určené pro styk s potravinami ve svém potravinářském podniku, které vyrobil nebo dovezl, na povinnost písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Fomulář, informace a postup naleznete na webu khshk.cz ve složce Formuláře a postupy – Oddělení předmětů běžného užívání.

 

Hlídejte si své zdraví - minipořady v rámci edukační kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR připravené ve spolupráci s Českou televizí

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...