Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje se sídlem v Hradci Králové

Odbory a oddělení

 

PRAVIDLA PRO PŘEKRAČOVÁNÍ STÁTNÍCH HRANIC jsou k dispozici na webu Ministerstva vnitra ZDE.

 

FORMULÁŘ/FORM/ФОРМА: Oznámení o vstupu na území České republiky/Notification of entry into the territory of the Czech Republic/Повідомлення про в'їзд на територію Чехії


 

PRAVIDLA PRO NOVĚ OTEVÍRANÉ PROVOZOVNY jsou stanovena mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ČR. Harmonogram uvolňování opatření je k dispozici ZDE.

  • definované podmínky, vztahující se k plánu uvolňování dne 25. května 2020 ZDE

 

S dotazy ohledně

Taktéž se můžete obrátit na celostátní bezplatnou informační linku Ministerstva zdravotnictví ČR – 1212 nebo speciální web k problematice koronaviru.


Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje doporučujeme využít primárně emailové adresy koronavirus@khshk.cz. V případě akutních zdravotních obtíží volejte linku 112.

 

hokepihvpbu

 

hp

hdmzprozcestník

 

 

KORONAVIRUS SARS-CoV-2 (ONEMOCNĚNÍ COVID-19)Královéhradecký kraj - COVID-19

Situace k 29.5.2020, 15:30 hodin*

Okres

 

CELKOVÝ POČET (kumulativně)

Kraj

Hr.Králové

Jičín

Náchod

Rychnov n/K

Trutnov

 

osob s prokázaným onemocněním

194

64

23

65

17

25

 

vyléčených osob

181

60

20

64

16

21

 

úmrtí

4

2

1

0

1

0

 

testů provedených laboratořemi
v Královéhradeckém kraji

19 993

 

pozitivních testů provedených laboratořemi v Královéhradeckém kraji (včetně opakovaných testů pozitivních osob)

364 (1,8%)

 

S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti.

 

*veškeré údaje jsou aktualizovány v pracovních dnech 1x denně v odpoledních hodinách

 

Královéhradecký kraj - COVID-19


KHSHK COVID-19 klinicke priznaky


AKTUÁLNÍ DATA K ONEMOCNĚNÍ COVID-19 V CELÉ ČR


CELOSTÁTNÍ BEZPLATNÁ INFORMAČNÍ LINKA PRO OBČANY V SOUVISLOSTI S KORONAVIREM - 1212

Základní informační linka a rozcestník pro občany.


koronavirus informace


Spolu proti koronaviru - kampaň MZ ČR


DOTAZY v rámci Královéhradeckého kraje

Pro řešení konkrétních dotazů obyvatel Královéhradeckého kraje doporučujeme využít primárně emailové adresy koronavirus@khshk.cz. V případě akutních zdravotních obtíží volejte linku 112.
Upozornění na oznamovací povinnost výrobce, dovozce materiálů a předmětů určených pro styk s potravinami

V souvislosti s novelou zákona č. 258/2000 Sb. (č. 205/2020) upozorňujeme výrobce, dovozce a provozovatele potravinářského podniku, který používá materiály a předměty určené pro styk s potravinami ve svém potravinářském podniku, které vyrobil nebo dovezl, na povinnost písemně oznámit zahájení, změnu nebo ukončení výroby nebo dovozu materiálů nebo předmětů určených pro styk s potravinami příslušnému orgánu ochrany veřejného zdraví.

Fomulář, informace a postup naleznete na webu khshk.cz ve složce Formuláře a postupy – Oddělení předmětů běžného užívání.

 

Zpráva o činnosti odboru hygieny výživy a oddělení předmětů běžného užívání za 1. čtvrtletí roku 2020

11. května 2020

 

Výroční zpráva odboru hygieny výživy a předmětů běžného užívání za rok 2019

2. dubna 2020

 

Evropský antibiotický den - 18. listopadu 2019

Informační kampaň Centrální koordinační skupiny Národního antibiotického programu

 

Nepít je normální. Nová kampaň upozorňuje na rizika konzumace alkoholu - odkaz na web Ministerstva zdravotnictví ČR

22. října 2019

 

Hlídejte si své zdraví - minipořady v rámci edukační kampaně Ministerstva zdravotnictví ČR připravené ve spolupráci s Českou televizí

 

nutrivigilance - logo

Máte zdravotní potíže po konzumaci potravin?

ZDE najdete informace, jak postupovat...