Enterovirové nákazy na Náchodsku

 

Enterovirové nákazy na Náchodsku

 

V současné době evidujeme na Náchodsku zhruba 90 případů virových meningitid, kdy u většiny byla prokázána jako příčina enterovirová infekce.

Tyto viry se nyní pravděpodobně mezi lidmi dané lokality vyskytují ve větší míře a mohou způsobovat celou řadu různých projevů, jako je např. rýma, bolesti v krku nebo vyrážka, často nákaza probíhá také úplně bez příznaků. V určitých případech se však nemoc projeví až jako meningitida a to jsou pak ty zjevné případy onemocnění, o kterých se nyní hovoří. Průběhy daných onemocnění meningitidou jsou spíše lehčí, provázené bolestmi hlavy, občasným zvracením a potíže relativně rychle ustupují.

 

Současná situace by se v určitém smyslu dala přirovnat k "chřipkové epidemii", která po určitou dobu v populaci probíhá. Lze očekávat, že bude mít nějaký nárůst, bude vrcholit a odeznívat.  V jaké fázi enterovirových nákaz se nyní v oblasti Náchodska nacházíme, prozatím nelze říci. Proto lze obecně všem kolektivům, rodinám, školám i jednotlivcům doporučit obecná preventivní pravidla pro minimalizaci možnosti nákazy, tj. vyhnout se blízkému kontaktu s osobami, které vykazují známky respiračních infekcí (kašlou, smrkají, kýchají), omezit akce, kde se v uzavřených prostorech schází více lidí, dodržovat pečlivě základní hygienická pravidla po použití toalety a zejména si důkladně umýt ruce před konzumací potravin. Je velice důležité, aby rodiče v tomto smyslu působili na své děti a učitelé vysvětlili věc svým žákům.

 

Virus je vylučován stolicí, k přenosu může tedy dojít přímo fekálně-orální cestou při nedostatečné hygieně rukou, zároveň je ale možný přenos i kapénkovou cestou - při kašlání, kýchání, smrkání; nepřímo se lze nakazit také kontaminovanými předměty, potravinami nebo i vzdušnou cestou.

 

Bez ohledu na výskyt klinických případů meningitid jsme všem školám v dané oblasti zaslali informace o situaci a prevenci. Současně uvádíme další doporučení, jaká preventivní opatření přijmout v případě, že by se onemocnění na dané škole vyskytlo.

Opatření se týkají především zabezpečení hygienického režimu v dětských kolektivech, a to konkrétně ve zvýšení osobní hygieny rukou a ve zvýšení úklidu za použití dezinfekčních prostředků s plně virucidním účinkem. Současně je doporučeno provádět častější a průběžné větrání prostor, dále omezit fyzickou zátěž v rámci tělesné výchovy. Doporučuje se také vyloučit školou pořádané hromadné akce, jako jsou např. návštěvy kin, divadel nebo pořádání zájezdů. V případě zhoršení zdravotního stavu jedince je důležitá včasná návštěva ošetřujícího lékaře. Tato doporučení je nutné dodržovat alespoň 14 dnů od posledního potvrzeného případu onemocnění v daném kolektivu.

 

Bc. Veronika Krejčí

tisková mluvčí

19. října 2016, 12:00 hodin