Koupací sezóna 2017

 

Koupací sezóna 2017

 

V tomto týdnu začíná Krajská hygienická stanice Královéhradeckého kraje opět zveřejňovat na svých webových stránkách (www.khshk.cz) dostupné informace o kvalitě vody na vodních plochách určených ke koupání osob.

 

Z pohledu letní vodní rekreace jsou rozlišovány následující kategorie vodních ploch: koupací oblasti, koupaliště ve volné přírodě, nádrže ke koupání a sezónní umělá koupaliště.

 

Za kvalitu vody v koupalištích ve volné přírodě, v nádržích ke koupání a v umělých koupalištích zodpovídají jejich provozovatelé. Ti mají dle platné právní úpravy povinnost provádět laboratorní kontroly jakosti vody ke koupání ve stanoveném rozsahu a četnosti a jejich výsledky předávat v předepsané podobě OOVZ. KHS pravidelně dozoruje, zda provozovatelé plní své povinnosti a nezávisle  jakost vody ověřuje i vlastními laboratorními rozbory prostřednictvím Zdravotního ústavu.

 

Kvalitu vody v tzv. koupacích oblastech monitoruje v pravidelných čtrnáctidenních intervalech KHS, vyžaduje-li to aktuální situace, pak i častěji. V Královéhradeckém kraji máme tyto oblasti dvě – Oborský rybník v Jinolicích a přehradní nádrž Rozkoš (odběrové místo u autokempinku).

 

Informace o jakosti vody ke koupání budou i v letošním roce publikovány pravidelně každý čtvrtek v odpoledních hodinách. Podrobně budeme informovat o situaci v koupacích oblastech, koupalištích ve volné přírodě a nádržích ke koupání. Co se týká koupališť umělých, budeme zveřejňovat souhrnnou informaci jako součást týdenní tiskové zprávy.

 

Jakost vody ke koupání – 22. týden 2017

 

V pondělí 29. května 2017 byly odebrány vzorky ke zjištění kvality vody v koupacích oblastech. V obou lokalitách v kraji je voda vhodná ke koupání, pouze je snížena její průhlednost, v Oborském rybníku v Jinolicích pod 1 metr, na Rozkoši u autokempinku na 50 cm.

 

Od dnešního dne je v provozu koupaliště ve volné přírodě Dachova, kde je voda vhodná ke koupání (odběr 29. 5. 2017).

 

Aktuálně jsou v provozu také umělá koupaliště Flošna v Hradci Králové a Kníže v Jičíně, do konce týdne budou dle informací od jednotlivých provozovatelů otevřena koupaliště v Novém Bydžově, Třebechovicích pod Orebem, Lodíně, Dobrušce a Chlumci nad Cidlinou.

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Vzhledem k vývoji počasí upozorňujeme na platnost výsledků laboratorních rozborů k uvedenému datu odběru. U koupališť ve volné přírodě, nádrží ke koupání a koupacích oblastí nelze vyloučit změnu v jakosti vody ke koupání v důsledku přívalových srážek a možných splachů z okolí.


Dále upozorňujeme na skutečnost, že jakost vody je sledována pouze na vodních plochách uvedených na našich webových stránkách. Na ostatních vodních plochách není kvalita vody monitorována a koupání je zde na vlastní nebezpečí!

 

Za KHS

Bc. Veronika Krejčí

1. června 2017, 13:30 hodin