Výsledky cílených kontrol realizovaných v roce 2019

 

Výsledky cíleného státního dozoru zaměřeného na ověření úrovně zajištění bezpečnosti pokrmů připravovaných metodou sous-vide

 

Výsledky kontrol provozoven občerstvení při jednorázových akcích v roce 2019

 

Zpráva o výsledcích krajské priority zaměřené na kontrolu provozoven s expedicí pokrmů

 

Zpráva o výsledcích krajské priority zaměřené na kontrolu provozoven s výrobou a uváděním do oběhu zmrzlin

 

Zpráva o výsledcích mimořádné kontrolní akce zaměřené na dodržování požadavků zákona č. 65/2017 Sb. při celostátní preventivně kontrolní akci "HAD 2019"

 

Zpráva o výsledcích krajské priority zaměřené na noroviry